KBO-Sint Anthonis

 

Secretariaat:

Ellen van den Berg-Henckens

Bosweg 26

5845 EB Sint Anthonis

telefoon: 0485-573558

e-mail: kbo.sintanthonis@gmail.com

BESTUUR

Voorzitter:

Jan Lamers

Wethouder Teunissenstraat 23

5845 CP Sint Anthonis

telefoon: 06-22807400

e-mail:    lamersj10@gmail.com

Taken:

 • Afgevaardigde Seniorenraad Gemeente
 • KBO/Gemeente
 • Afgevaardigde naar Kringraad

==========

Secretaris:

Ellen van den Berg-Henckens

telefoon: 0485-573558

Taken:

 • Alle secretariaatswerkzaamheden

==========

Penningmeester:

Leo van Els

telefoon: 06-24466904

e-mail: leokbo.sa@gmail.com

Taken:

 • Beheer Financien
 • Beheer Ledenadministratie
 • Belastinginvullen namens de KBO
 • Contactpersoon verspreiding blad ONS

===========

Bestuurslid:

Maria Brandts-Cuijpers

telefoon: 0485-385502

e-mail:    mariabrandts1944@home.nl

Overige taken:

 • Contactpersoon Activiteitenwerkgroep
 • Organisatie uitstapjes

==========

Bestuurslid:

Gerda Sommers-Vervuurt

telefoon: 06-48627307

e-mail:    fransgerdasommers@gmail.com

Taken:

 • Contactpersoon MFA Oelbroeck

==========

 

LEDENADMINISTRATIE:

Henk Westerveld,     tel 06-54320073

 • Aanmelding nieuwe leden;
 • Adreswijzigingen
 • Overlijden:

===========

ACTIVITEITENWERKGROEP:

Gertie Fransen-Gerrits,    tel. 0485-382581

Maria Brandts Cuijpers,    tel. 0485-385502

Joke van den Berg,          tel. 0485-382017

Annie Arts-Hermens,        tel. 0485-382001

Annie Janssen-Derks,       tel. 0485-382278

Griet van Kalleveen,         tel. 0485-382763 

Thea Gubbels,                  tel. 0485-382434

===========

 

Buiten het Bestuur om:

Gertie Fransen-Gerrits:

Activiteitenwerkgroep

Webmaster

===========

Harrie Verbeek:

Vertegenwoordiger Dag van de Ouderen

=============

Ton van  Katwijk-Michels:

Clientondersteuner:  06-11053559

=============

Dorpsteam Gemeente Sint Anthonis:

tel: 0485-700521

mail: dorpsteam@sintanthonis.nl

bereikbaar: Op werkdagen 8.30 uur – 17.00 uur in MFA Oelbroeck

=============